Okna otwierane mogą być wyposażone w złożone systemy zawiasów, które pozwalają na zablokowanie okna.

Jak działają okna skrzydłowe.  Każde okno składa się z dwóch ram okiennych (nazwanych inaczej skrzydłami), jakie są zawieszone za pomocą linki. Lina z każdej ramy okiennej przechodzi przez układ kołka pasowego, który ma ciężką przeciwwagę na końcu, która umożliwia otwieranie i zamykanie każdej ramy niezależnie od drugiej. Okna skrzydłowe są Więcej…

Nowe okna muszą przejść kilka testów bezpieczeństwa, aby zachować zgodność z krajowymi przepisami budowlanymi

Nowe drzwi muszą przejść serię testów bezpieczeństwa, aby zachować zgodność z Polskimi przepisami budowlanymi. Jedną z ważnych części tego procesu są oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takie jak testy szczelności dymu i mierzenie ich nieprzykrytych otwartych obszarów. Kolejne ważne czynniki testowane sprawdzają ich wentylację, a także ochronę przed kolizją i uderzeniem. Obejmuje Więcej…